אמנות ופנומנולוגיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

אמנות ופנומנולוגיה

קוד
24000124
שעות אקדמיות
56
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

הפנומנולוגיה מהווה כיום את אחד מזרמי המחשבה העיקריים בהגות העכשווית. ככזו, היא ניחנת בכוח הסברי רב, ולא כל שכן בנוגע לאמנות. תחילה נציג את מושגי המפתח של השיח הפנומנולוגי כמו הוויה, עודפות, כינון וצמצום. אחר כך נתוודע למונחים האסתטיים הקשורים לדיון הפנומנולוגי באמנות כמו המִפְתַח, חשיפה/הסתרה, אדמה/עולם וצלם/מסגרת. השאלה העיקרית שאותה נברר האם האמנות היא בבחינת ייצוג של העולם, או שמא יש לראות בה הופעה של העולם עצמו. בהקשר זה נתחקה אחר האופנים שבהן נחשבת האמנות דרך הפריזמה הפנומנולוגית, ונבחן יצירות אמנות מהתקופה הקלאסית כמו פסל אפולו והמקדש היווני, ומהתקופה המודרנית כמו ציורים משל מונה, ואן גוך, סזאן, פיקאסו, מירו, רותקו ודושאן.