סדנה רעיונית באוצרות וביקורת ב' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה רעיונית באוצרות וביקורת ב'

קוד
24000130
שעות אקדמיות
84
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 11:30 - 17:00

קורס זה יתקיים כסדנה תיאורטית ופרקטית שתיפרס על פני יום לימודים שלם (6 שעות אקדמיות) שבו נדון בסוגיות הנוגעות לאוצרות עכשווית וכתיבה על אודות אמנות, ונתרגל - כקבוצה, בקבוצות קטנות או כיחידות ויחידים - אופנים שונים של אוצרות וכתיבה. נעסוק באובייקט האמנותי, בחללים שבהם הוא נוצר ובהם הוא מוצג, בצורות של תצוגה ואופני התרחשות אמנותיים ובשיח האמנותי והתרבותי שמקיים את כל אלה. נשהה במרחב הבצלאלי כסדנה של יצירה אמנותית מסוגים שונים ונבין כיצד לחבור אליו ואיזה מפגש יכול להירקם בו. נערוך סיורים במספר אתרי אמנות ותרבות, ובמרחבים עירוניים שבתוכם הם מתקיימים, ונבחן איזה ידע נוצר בהם. ולאורך הסדנה כולה נהיה קרויים גם לעניינים אקטואליים שיעלו בשיח האמנות במהלך תקופתה. הסדנה תתקיים כמרחב של למידה שיתופית, מחשבה והתנסות.