"ששים לששים" או: "פוסטמודרניזם במבט היסטורי" | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

"ששים לששים" או: "פוסטמודרניזם במבט היסטורי"

קוד
24000132
שעות אקדמיות
56
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

מה הן התמורות העמוקות שהתחוללו במושג התרבות החל משנות הששים?

שנות ה-60 היו קו פרשת מים במחשבה על תרבות (במובנה הרחב והמצומצם של המילה כאחד) ואת השלכות השינוי אנחנו חיים עד היום. בין השינויים שהתחוללו בשנות ה-60 ניתן למנות את התהליכים הבאים:

1. התקפה על מושג "התרבות" של מתיו ארנולד – "התרבות" ככוח מעדן ו"ציוויליזטורי" - תפיסה שהייתה דומיננטית במסורת האנגלו-אמריקאית לפחות מאז אמצע המאה ה-19.

2. התקפה על מושג ה"סובלימציה" הפרוידיאני.

3. ערעור על חשיבות פונקציית הייצוג באמנויות.

4. איבוד עניין תיאורטי במתיחת גבול בין "גבוה" מול "נמוך" באמנויות ובביקורת "תרבות ההמונים.

5. אווירת "פיוס" בין התרבות לבין השוק, בניגוד להדגשת המתח ביניהן שרווחה במחשבה על תרבות ואמנות מסוף המאה ה-18.

5. שינויים טכנולוגיים ומדיאליים מואצים שגרמו לגעישתן של שלל סוגיות תיאורטיות: היחס בין מקור להעתק; חזרה למעין מצב "שבטי" קדום ובעקבותיו ערעור על ערכי "הנאורות" של המאה ה- 18 ועוד.

 6. עליית תפיסה צינית של האמנויות כשדה כוח תחרותי ומשחק פנימי הנעדר "אובייקט" חיצוני.

 

חלק מההתפתחויות הללו "הוטבלו" במרוצת שנות השבעים תחת השם "פוסטמודרניזם". בסמינר נדון בהתפתחויות הרעיוניות הללו שחלו בשנות ה-60 וה-70. נתחקה אחר המסלול המפותל של התפתחות המושג "פוסטמודרניזם", שנוצר על מנת לאגד תחתיו את שלל ההתפתחויות הללו. ננסה להבין את מצבה העכשווי של התרבות לאור ההתפתחויות הרעיוניות שהציבו את הבסיס לה. ולבסוף, נציג את כמה כיווני מחשבה העכשוויים שמבקשים לפנות הלאה מכמה מהשלכות ההתפתחויות הרעיוניות הללו.