עיצוב בתנועה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב בתנועה

קוד
63002371
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 16:00 - 19:30

במסגרת הקורס נבחן את משמעותה של תנועת הגוף כחלק ממהלך עיצובי, ונשאל איך ניתן לעצב עבור תנועה פיזית. דרך תרגילים קצרים והתנסויות נדון במערכת היחסים בין גוף-אוביקט-חלל, נדון בטקסים ובמחוות, בתנועה קולקטיבית ואישית, בתנועה של הגוף ככלי יצירה וככלי תקשורת.