מעבדת משחקיות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעבדת משחקיות

קוד
20297
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

קורס בו יעבדו הסטודנטים בצוותים משותפים עם מפתחים מקורס מקביל מהחטיבה למשחקים בביה״ס להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית. הקבוצות יתנסו לראשונה בתהליכי עבודה בצוות, ידרשו לשיתוף פעולה וילמדו את הדינמיקה ומערכת היחסים בין מפתחים למעצבים בדרך ליצירה משותפת בדומה לעבודה בצוותים בתעשייה. במהלך הקורס הסטודנטים יעבדו יחד על סדרה של משחקים דיגיטליים קטנים וניסיוניים תוך כדי למידה והיכרות עם נושאים של רעיונאות, המצאה ותכנון משחקים. העבודה תתרחש בקבוצות משתנות ובסבבים קצרים בדרך לבניית פרוטוטייפים רעיוניים שחיקים (playable), תוך כדי ניתוח והתבוננות על ההיבטים השונים של עולם המשחקים הדיגיטליים: דפוסים של אינטראקציה ושיתוף, יצירת הזדהות ומעורבות, מנגנונים משחקיים והתייחסות לסוגות משחק.