יסודות המחשב ב - א'3 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים