יסודות המחשב ב - א'4 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים