איור - ויז'ואל סטוריטלינג | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

איור - ויז'ואל סטוריטלינג

קוד
25200
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס ״ויז'ואל סטוריטלינג״ עוסק בשכלול והעמקת היכולת לספר סיפור מורכב ולהבנות משמעות באמצעות דימויים חזותיים. הנושאים המרכזיים בהם נעסוק בקורס הם: קומפוזיציה ככלי ליצירת היררכיה של אינפורמציה, הבניית משפט חזותי באמצעות תחביר חזותי, הסצינה היחידה והסידרה כמרחב קריאה, פיתוח שפה חזותית אישית ויצירה איורית כמרחב תוכן עצמאי, אישי וייזמי.

הקורס מהווה זירה ליישום, חיבור ומימוש המיומנויות הטכניות, הפרשניות והקונספטואליות שנרכשו ע"י הסטודנטים במהלך שלוש שנות לימוד.

במהלך הקורס נארח מאיירים יוצרי תוכן מקורי וייזמי, ונכיר אפשרויות מגוונות לביטויי  ופיתוח יצירה עצמאית בעולם