יסודות המחשב א - א'5 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים