בראוזינג | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

בראוזינג

קוד
25000
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

בקורס ליבה זה נערוך היכרות מעמיקה עם נרטיבים בעולם הגרפי־חזותי־תרבותי, ההיסטורי כמו גם העכשווי. ננתח ונפרק תרחישים עיצוביים ופעולות אפקטיביות בתקשורת חזותית, ונלמד לחלץ מתוכם ערכים ומהלכים.

דרך סדרה של תרגילים קצרים והכרות עם שיטות עבודה שונות נלמד לגבש עמדות חזותיות עצמאיות, לספר סיפורים חזותיים אל מול תוכן והקשר, ולפתח מיומנויות חשיבה עיצובית מתקדמת.