חשיבה עיצובית -א'2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

חשיבה עיצובית -א'2

קוד
25020
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס זה נבאר מונחים מרכזיים בתקשורת חזותית, ונלמד יסודות וכלים לתהליכי יצירה וחשיבה עיצובית. נערוך הכרות עם הלך הרוח המאפיין את כלל תחומי העיצוב — הלך רוח אשר נדרש על מנת לתת מענה אפקטיבי למשימה מוגדרת, הן בהתייחס למגבלות מסוגים שונים, והן בהתבסס על כישורי היצירה האישיים של מעצבים ומעצבות. באמצעות כלים, מיומנויות וידע שירכשו במהלך הקורס, נפתח את היכולת להעביר מידע, מסרים, רעיונות ותחושות בשדה היצירה החזותית.