עיצוב גרפי 01 -א'1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב גרפי 01 -א'1

קוד
25021
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס זה נתקדם צעד מ״חשיבה עיצובית״ ומהכלים שמשמשים אותנו ליצירת היגדים חזותיים אל פיתוח קונספט גרפי ומיומנויות של העברת מסר. נלמד לעצב תוך כדי זיהוי ופענוח של המרחב התקשורתי האפקטיבי, בין עבודה רעננה ומקורית לבין הצורך לבסס את התקשורת על שפה מוכרת — כך נבחן מקוריות, קונבנציות, מוסכמות ואף קלישאות. בסדרת תרגילים נלמד לרתום את הכישורים הגרפיים שלנו באופן אינטגרטיבי ליצירות של תקשורת חזותית במרחבים קהילתיים, תרבותיים ולשוניים מובחנים.