יסודות צבע-א'3 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות צבע-א'3

קוד
25023
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס המשך ללימודי היסוד. פיתוח והעמקת מיומנויות הרישום. הרחבת ההשכלה תוך 

התנסות בטכניקות וכלים נוספים על העיפרון והגרפיט. רישום אור, צל ונפח, סקיצות ורישומי תנועה מהירים, רישום מודל ורישום בטבע.