יסודות האינטראקציה א'3 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

יסודות האינטראקציה א'3

קוד
25030
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

מה מאפיין את הרגע שבו חוויה עיצובית הופכת לחוויה אינטראקטיבית?

הקורס עוסק ביסודות הבסיס (Primitives) ובעקרונות החשיבה של תחום העיצוב האינטראקטיבי, במובן הרחב ביותר שלו. בקורס נכיר ונפתח את היסודות והכלים שעימם חושבים, מנתחים ויוצרים בתחום זה. בסדרת תרגילים והתנסויות נחווה את עקרונות הדיאלוג האינטראקטיבי במדיות שונות ומגוונות. נעסוק בחשיבה המצאתית, חדשנות וגילוי תוך שימוש בכלים הבסיסיים של התחום, ביכולת ההפעלה של משתמש ובחוויה הנלווית להפעלה זו. נבחן ונפעיל את מרכיבי הבסיס של חוויה אינטראקטיבית באופנים שונים ונעמיק את התפיסה וההבנה של האינטראקטיביות בעיצוב.