ספר מסע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

ספר מסע

קוד
240031
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס הפונה למאיירים ומעצבים הסקרנים לפתח שפה מקורית, אישית.  נעסוק בפיתוח נרטיבים מבוססי הזמן והמקום בו אנו נמצאים.

במהלך הקורס נתבונן במציאות מבעד לעדשות שונות תוך רפרוף בין התמונה הגדולה מהחיים לזו הקטנה והאינטימית

במטרה ליצור מערך חזותי שלם דוגמאת לקסיקון חזותי,סרטון או ספר מסע.