קדרות בשדה הרחב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קדרות בשדה הרחב

קוד
600212
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקדרות היא שפה, היא פיזית ורעיונית ומובילה לשימוש, פיסול וחשיבה חומרית. הקורס מיועד להרחיב את האפשרויות בעבודת הגלגל בשימת דגש על שיפור מיומנות, טכניקה ושפה אישית.

הקורס מורכב משני תרגילים מרכזיים האחד בדגש על גוף הכלי והשני קדרות בהתייחסות למקום וחלל. בקורס נתייחס לצבע, גימורים ושריפות כחלק מהרעיון העומד אחרי אובייקט קדרי.