לדבר סלמפינג ופה דה וור | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

לדבר סלמפינג ופה דה וור

קוד
600214
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס ניצור סדרה של אובייקטים, תוך שימוש בטכניקות  סלמפינג, פה דה וור דרייפינג. נשפר את ביצועי הטכניקה וניצור חיבור בין הגופים לרעיון  איתו אתם עובדים .נשתמש במספר סוגי זכוכית ונבין את האפשרויות הטמונות בכך .

בנוסף נעבוד עם צורות בעלות גבהים משתנים וההשלכות שיש לכך על התבניות הנלוות, נתייחס לצבע בזכוכית ונלמד דרכים לשימוש בו .

במהלך העבודה נתייחס להבדלי הטמפרטורות וההשלכות שלהם על הזכוכית.