על טכניקה כשפה וכתוכן - קורס פיסול שנה ג | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

על טכניקה כשפה וכתוכן - קורס פיסול שנה ג

קוד
600218
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

במסגרת הקורס נבחן מחדש את תהליכי העבודה בחומר תוך שיפור ושכלול המיומנויות הטכניות בהן מחד ותוך שימוש מניפולטיבי בהם לטובת ביטוי תכנים רעיוניים מאידך.   

בקורס ינתנו שלושה תרגילים מרכזיים שיעסקו במנעד שבין הפשוט לוירטואוזי.  כמו כן נתמקד גם בנושא הגימור/אי הגימור בעבודת האמנות.