פיסול פיגורטיבי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פיסול פיגורטיבי

קוד
5001035
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:30 - 17:30

הקורס עוסק בפיתוח התבוננות והבנה של נפחים, מעברים בין נפחים ותנועה בהקשר של הגוף. בקורס נפתח את הפיסול, מתוך התבוננות, ככלי לפיתוח ההבנה והתפיסה הויזואלית.