המוזיאון בין היסטוריה לתיאוריה בישראל/פלסטין | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

המוזיאון בין היסטוריה לתיאוריה בישראל/פלסטין

קוד
24000134
שעות אקדמיות
28
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 11:30

מטרת הקורס לעמוד על מושג ההיסטוריה במרחב המוזיאלי במגוון רחב של מוזיאונים להיסטוריה, מוזיאוני מורשת, מוזאונים לאמנות עכשווית וחללי תצוגה בישראל/פלסטין. נרצה לשאול האם מוזיאון להיסטוריה הוא מקום תצוגה של הנרטיב הלאומי, ובתור שכזה האם מוטלת עליו החובה להכיל את כל 'מוצרי' התרבות המשקפים את תרבות הלאום. נשאל  מהם אופני תצוגה, בניית הארכיון, הסיווג והפרקטיקה האוצרותית הנהוגים במוזאונים שונים – ומהם דרכי הייצוג של אותה "היסטוריה רשמית" במוזאונים לאומיים, מוזיאונים מקומיים ומוזאונים קהילתיים.

בנקודה זו נעמוד על הקשר שבין היסטוריה לבנייתו של "הסיפור המשותף והמקובל" ולזיכרון התרבותי הקיבוצי של קבוצות לאומיות, אתניות או קהילתיות. בהקשר זה נעמוד על המתח המובנה בין "הסיפור המשותף והמקובל"  לבין קולות שונים, רב תרבותיים, מגדריים, חברתיים וקהילתיים המערערים את תרבות הלאום ההגמונית.

הקורס יתמקד מקרי מבחן באמנות ישראלית ואמנות פלסטינית. הקורס יתמקד ביצירות מפתח המייצרות עמדות ביקורתיות ורדיקליות אל מול ההיסטוריה או הנרטיב הלאומי בשדה האמנות הישראלי ושדה האמנות הפלסטיני. בהמשך לכך נתמקד באפשרויות הייצוג הביקורתיות על פוליטיקת השדה התרבותי השונה בכל אחד מהם כולל נסיבות ההזמנה של התערוכות, הפוליטיקה במובנה הרחב המפעילה אותם וסוכני ההשפעה ושומרי הסף השונים הפועלים בהם.

שני צירים מרכזיים ילוו את הקורס, ראשית ציר "הארכיון"  ותפקידו בהגדרת הזהות המובחנת של הקבוצה, ועיצוב הזיכרון קולקטיבי והצגתו בתערוכות במוזאונים להיסטוריה אל מול מושג "הארכיון" באמנות עכשווית ככלי ביקורתי על אופני קטלוג הידע, שימורו, והצגתו במגוון פרוייקטים אמנותיים. ושנית, בחינת מושג "העדות" ותפקידה בייצוג וניראות הטראומה של אירועים היסטוריים מכוננים ותיקוף ההיסטוריה המוצגת במוזאונית. וזאת לעומת ייצוג ה"עדות"  – כעדות, כווידוי, כביוגרפיה של האמן עצמו או קבוצות המוצגות במסגרת היצירה האמנותית. 

לשם השגת מטרה זו נעמוד על המצע התיאורטי של מושג ה"היסטוריה", ה"ארכיון" ו"העדות" במרחב המוזיאלי בישראל/פלסטין,  ונעמוד על ההשפעות ההדדיות ביניהם ועל המגמות המרכזיות המשנות את אופני התצוגה ופרקטיקות האוצרות בעשורים האחרונים.