מבוא לצורפות 3 (קב' ב') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא לצורפות 3 (קב' ב')

קוד
30021
שעות אקדמיות
120
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 15:00 - 19:00

מבוא לצורפות 2 קורס המשך לקורס צורפות שנה א' סמסטר א'. המשך רכישת ידע ומיומנות בעיבוד מתכות, בטכניקות ידניות ובעזרת מכשירים שונים, ליצירת גופים מרכבים וחיבור חלקים בצורה קבועה או בתנועה. הסטודנטים יתכננו ויבצעו אובייקטים תוך התמודדות עם מושגי יסוד בעיצוב תלת מימדי וניצול הנושאים המקצועיים שנלמדו.