מבוא לצורפות 2 (קב' א') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא לצורפות 2 (קב' א')

קוד
3003
שעות אקדמיות
120
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 14:00