סדנה מעשית - אמייל חם אש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה מעשית - אמייל חם אש

קוד
300124
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

בסדנא נלמד ונעמיק בסוגי הפטינות שונות (ריאקציה צבעונית על גבי המתכת), על מגוון סוגי מתכות, ובטכניקת הפולדפורמינג – קיפול פויל מתכת לכדי צורות מורכבות בעזרת פטיש והרפיה