סיפורי קופסה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סיפורי קופסה

קוד
50010933
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

קופסה שמספרת סיפור. בפנים, בחוץ מפתיע או צפוי.

איך המכסה מתאים לקופסה ואיך הקופסה מתאימה לסיפור.

הקופסאות יכולות להיות מזכוכית, פורצלן, קרמיקה או שילוב בין חומרים.

קורס בשיתוף אריטה יפן