מעיצוב גראפי לתקשורת חזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מעיצוב גראפי לתקשורת חזותית

קוד
1000102
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:45 - 14:15