האות העברית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

האות העברית

קוד
1000087
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 9:00 - 10:30