צילום. פעולה. קהילה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום. פעולה. קהילה

קוד
94460
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס זה יתקיים בסמסטר ב׳ ובמהלך סמסטר קיץ מורחב.

 

במסגרת הקורס ניזום פרויקטים בזיקה לקהילות, ואף בהשתתפותן משלבי התכנון, דרך הביצוע והדיון על דרכי התצוגה. העבודה תתקיים בקבוצות קטנות שיתפקדו כקולקטיב הפועל יחד, תוך מימוש היכולות והשאיפות הפרטניות של כל סטודנט.ית. בסמסטר הראשון (ב׳) הסטודנטים.יות ירכשו כלים תיאורטיים, ויתנסו בתרגילים במרחב הציבורי. בסמסטר השני (קיץ) ימומשו מספר פרויקטים. הקורס יעניק כלים לניתוח ביקורתי של פרויקטים, תוך בחינה של ההקשרים החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והאתיים. נסקור מיזמים אמנותיים המתרחשים מחוץ לגלריות ומוזיאונים, בזיקה ישירה לקהילה, או כתגובה למציאות החברתית, הכלכלית או הפוליטית בה הם מתקיימים, תוך בחינת פעולות הגומלין שבין צילום, אמנות, אקטיביזם וקהילות. הלמידה תכלול מתודולוגיות של עבודה עם קהילה והתערבות (intervention) מנקודות מבט סוציולוגיות, פסיכולוגיות ואתיות. הסטודנטים.יות יחשפו לפרקטיקות צילומיות בסטילס ווידיאו ככלים ליצירת תקשורת, הבעת מחאה או שינוי תודעה.

 

סמסטר #1 -סמסטר ב׳:

השיעורים יתקיימו פעם בשבועיים. הם יכללו למידה משותפת והצגת מקרי בוחן ע״י הסטודנטים.יות והמרצה, לצד תרגילים קטנים של התערבות במרחב באמצעות צילום, הקרנות וידיאו או פעולות, כמבוא למימוש פרויקטים בשיתוף קהילות במהלך סמסטר הקיץ.

 

סמסטר #2- סמסטר קיץ:

במהלך הקיץ הסטודנטים.יות יפתחו 1-3 פרויקטים (בקבוצות קטנות) אותם יממשו בפועל במהלכו. הסמסטר יכלול ליווי פרטני של כל קבוצה לפיתוח הרעיון, ניתוח שיטות העבודה הנדרשות, בניית תקציב ולוח זמנים, יצירת קשר עם הקהילה, ומפגש עם רשויות ומומחים (בהתאם לצורך) למימוש הפרויקט. כמו כן, יערכו מספר מפגשים כיתתיים להתנעה, לסיכום ורפלקציה. כחלק ממטלת הקורס, הסטודנטים יגישו עבודה רפלקסיבית (בהיקף קטן של כ- 1,000 מילים) על תהליך הלמידה בקורס, ועל תהליך העבודה על הפרויקט.