אמנות ופשע: תרבות חזותית וזיהוי פלילי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות ופשע: תרבות חזותית וזיהוי פלילי

קוד
1700752
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

מה בין אמנות לפשע? הקרימינולוגיה התבססה במדע בין היתר באמצעות קלסתרונים, טביעות אצבעות, ופרקטיקות תיעוד וצילום של חשודים וזירות עבירה. אמנים פעלו לצד משפטנים וחוקרי משטרה בגיבושו של המדע הפורנזי. בקורס נעמוד על הזיקה בין צורות התבוננות, הייצוג והתיעוד אשר נכנסו לשימוש משטרתי, לבין תפיסות חברתיות וגישות מדעיות לפשיעה - ניוון, פאניקה מוסרית, פרופיילינג, הפללה, משטור ומעקב. נבחן כיצד הייצוג של הפשע יצר תיחום מחודש של סטייה ונורמליות ונדגיש את המימדים החזותיים והאמנותיים של העיסוק בפשיעה החל מסוף המאה ה-19 ועד ימינו - משיתופי פעולה בלתי שגרתיים בין פושעים, יוצרים ואמנים ועד לנסיונות של אמניות ואמנים לשחזר את ולפענח פשעים.