פרוייקט גמר- הנחייה אישית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרוייקט גמר- הנחייה אישית

קוד
623011
שעות אקדמיות
0
נ"ז
12
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 12:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)