סטודיו 9: החקירה האדריכלית - שימור ביקורתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 9: החקירה האדריכלית - שימור ביקורתי

קוד
70649
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 20:30