פרויקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרויקט גמר

קוד
70655
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 20:30

דרישות קדם: סיום כלל החובות האקדמיים וממוצע 70 ומעלה בקורסי סטודיו 7/9 ו 6/8 הערה: במסגרת פרויקטי הגמר יחויבו הסטודנטים להעביר תיעוד של עבודתם לארכיון בצלאל. תקופת הלימודים המתקדמים נחתמת בגיבושו של פרויקט גמר בסמסטר העשירי. פרויקט הגמר מאפשר לסטודנטים לפתח פרויקט מחקרי ותכנוני על בסיס פרויקטים קודמים סביב נושא או סוגיה המעניינים אותם. במסגרת עבודה זו באים לידי ביטוי תחומי העניין ומתודות העבודה שפיתח הסטודנט כמו גם מיומנויות החקירה, החשיבה הביקורתית, הארגומנטציה, והתכנון והעיצוב האדריכלי שנרכשו במהלך שנות לימודיו.