סטודיו 2 - מבנה / בניין | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

סטודיו 2 - מבנה / בניין

קוד
7102
שעות אקדמיות
135
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 17:00

הסמסטר השני ללימודי האדריכלות יוקדש לפיתוח ההבנות והמיומנויות של הסמסטר הראשון לכדי כלים דיסציפלינריים של תיווך וביקורת, ובתוך כך פיתוח ותרגול הבנה מערכתית הן של המרחב ומרכיביו והן של הכלים ותחומי הידע השונים בקונטקסט של המחשבה והעשייה האדריכלית. בסטודיו 2 נתמקד בלימוד והבנה של הבניין, הן בהיבטיו ובמימדיו הפיזיים, והן בהיבטיו התרבותיים והחברתיים. נעסוק בניתוח מבנה קיים, נעמוד על תכונותיו הפיזיות, הפרוגרמתיות והתרבותיות. ניתוח המרחב הפיזי יהווה תשתית רעיונית ומושגית לפיתוח פרויקט אדריכלי בהיקף מינימלי. בבסיס הסמסטר יעמוד לימוד וניתוח האלמנטים הבסיסים של הארכיטקטורה: העמוד, הקורה, הקיר, החלון, הרצפה, והחללים האלמנטריים של הבניין, החל מהמדרגות ועד למסדרון. באמצעות פירוק והרכבה של אלמנטים בסיסיים אלו, יתגלו אפשרויות לפתוח פרויקט אישי היוצר מרחב בעל זהות מבנית ותרבותית ברורה, תוך דיאלוג תכנוני וביקורתי עם הסביבה הקרובה ועם פרויקטים אחרים המפותחים בסטודיו. עבודת הסטודיו מורכבת ממפגשים בעלי אופי לימודי ותכני. ההנחיה מתבצעת ע״י צוות ההוראה וכוללת עבודת לימוד אינטגרטיבית בה יפתחו הסטודנטים תרגילים אישיים, תוך לימוד ותרגול הידע הדיסציפלינרי וטכניקות ידניות ודיגיטליות. שיטת הלימוד הנה באמצעות הנחיות אישיות, הרצאות והדגמות, תרגילים מעשיים והגשות בהן מתקיים דיון ביקורתי סביב עבודת הסטודנטים.