מבוא לעיצוב אורבני | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לעיצוב אורבני

קוד
70319
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מבוא לעיצוב אורבני עוסק ביסודות החשיבה המרחבית, העיצובית והביקורתית של אורבניות. דרך סקירה של מושגי יסוד אורבניים נבחן תיאוריות ופרקטיקות אורבניות מסוף המאה ה-19 ועד היום, בעולם ובארץ. הקורס מציע מבט רחב ועדכני על עירוניות דרך דמויות מפתח, תופעות תרבותיות ואתגרים שונים בהתפתחות העירוניות, ומקנה בסיס מקיף לחשיבה אורבנית תוך חשיפה למגמות עכשוויות, גישות ביקורתיות שונות ופיתוח מיומנויות עצמאיות לקריאה מרחבית, ניתוח, ייצוג ופרשנות. בקורס נתמקד בקשר שבין תופעות אורבניות בהווה לצורות עבר בהן הופיעו, דרך הגלגולים השונים שלהן לאורך הזמן ועל האופן בו השתנה תפקידו של האדריכל-מעצב אורבני בעיצוב הסביבה האורבנית: מהכתבת חוקים ומרשמים למרחב אידיאלי, לפיתוח חשיבה ביקורתית, עקרונות וארגזי כלים לעיצוב, המבוססים יותר על ידע קולקטיבי שנאסף מממשקים מגוונים עם השטח ועם המשתמשים בשילוב מתמיד בין זום-אין לזום-אאוט; בכך נעמיק באמצעות דיונים ותרגילים לאורך המפגשים.

במהלך המפגשים נתמקד בכל פעם בזוג מושגי יסוד אורבניים, משלימים ו/או מנוגדים, ונבחן דרכם מקרי מבחן וסוגיות. המפגשים מחולקים באופן תמטי ל-3 צורות חשיבה אורבניות - אלמנטים, טקטיקות ואסטרטגיות, וננוע בין זום-אין, זום-אאוט וקני מידה שונים. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בלמידה משולבת הרצאות ותרגול בשני אופנים: דיון פעיל משותף בטקסטים ובתיאוריות בקבוצות, ועבודה מעשית בקבוצות על תרגילי מיפוי לאורך הסמסטר. בסיום הסמסטר יציגו הסטודנטים סדרת מיפויים אורבניים מבוססי קריאה פרשנית ביקורתית של דגימות אורבניות נבחרות, בעלות טיפולוגית שונות, מרחבי הארץ.

מטרת הקורס היא לבנות ולבסס את החשיבה האורבנית התלת-ממדית של הסטודנטים, דרך היכרות רחבה עם אורבניסטים, תיאוריות ופרויקטים אורבניים חשובים ובעלי השפעה. בנוסף, הסטודנטים יתנסו במיומנויות ניתוח אתר בכלים אורבניים, ייצוג ויזואלי ופיתוח שפה גרפית.