סמינר בחירה אורבניזם בשדה המורחב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים