קורס בחירה היסטוריה של תרבות המגורים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים