כולל מע"מ-יזמות למעצבים תקשח | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כולל מע"מ-יזמות למעצבים תקשח

קוד
6740748
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)