צעצועים תקשח | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צעצועים תקשח

קוד
67417541
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30
עיצוב תעשייתי (.B.DES)