מי צריך עוד - כיסא? ארכיטקטורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מי צריך עוד - כיסא? ארכיטקטורה

קוד
600088
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)