עיצוב מכליל ארכיטקטורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב מכליל ארכיטקטורה

קוד
6741757
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30
עיצוב תעשייתי (.B.DES)