רעידת אדמה - עיצוב לתרחישי קיצון ארכיטקטורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רעידת אדמה - עיצוב לתרחישי קיצון ארכיטקטורה

קוד
658271
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)