אשכול הנחיה תלת - 1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים