אשכול הנחיה - סטופ 1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אשכול הנחיה - סטופ 1

קוד
7900112
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 13:00 - 14:00