קולנוע נסיוני - לקראת קולנוע פוליטי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קולנוע נסיוני - לקראת קולנוע פוליטי

קוד
79004736
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00