הנחיה לפרויקט גמר/ייעוץ אישי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הנחיה לפרויקט גמר/ייעוץ אישי

קוד
7900170
שעות אקדמיות
15
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 13:00 - 15:00