בימוי קולנוע תיעודי - מתקדמים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בימוי קולנוע תיעודי - מתקדמים

קוד
79000195
שעות אקדמיות
15
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

סדנה מעשית שמטרתה הקניית ידע ויכולת עשייה בתחום הקולנוע התיעודי. לשנה ג' תהא זו היכרות ראשונית עם הקולנוע התיעודי באמצעות צפייה בסרטים תיעודיים מהארץ ומהעולם וניתוחם. בקורס יועלו לדיון סוגיות מרכזיות בתחום הקולנוע התיעודי. במקביל יפיקו הסטודנטים סרטי תעודה קצרים בליווי המרצה ובהדרכתו. עבור המתמחים משנה ד' אשר בחרו בסדנה תהווה המסגרת פורום הנחיה ונקודת מפגש בין המרצה לסטודנט, במסגרת עבודתם על פרויקט הגמר בווידיאו. הסדנה תתרכז באופן מעמיק בווידיאו כמדיום עצמאי וככלי ביטוי אישי במגוון גישות: תיעודי, חברתי ואישי.