עיצוב פס קול - אנימציה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב פס קול - אנימציה

קוד
7900203
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יכלול: לימוד תולדות עיצוב הפסקול - סקירת התפתחות הסאונד מסרטים אילמים ועד לסאונד הדיגיטלי בימינו; הקלטת והכנת פסקול – שימוש באמצעי ההקלטה, שידור, שימוש במיקרופונים; הקלטת דיאלוג/אפקטים/אווירות; הכרת הפורמטים film/beta/video/dv; עיצוב ועריכת פסקול; לימוד האלמנטים המרכיבים פסקול ועריכתם על גבי תוכנת סאונד-וידיאו.