סדנה רב תחומית - בין אמנות לקולנוע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה רב תחומית - בין אמנות לקולנוע

קוד
7900107
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

סדנה מעשית ורעיונית משולבת, אשר תעסוק בתהליך היצירתי, ובבניית מילון מושגים משותף להרכבה ופענוח של יצירה ככלי ביטוי אישי המודע הן לעצמו והן לנעשה בשדה האומנות. באמצעות סידרת תרגילים נלמד את אפשרויות הביטוי המגוונות הגלומות בשימוש בצורה, בחומר, בטקסט, בדימוי ובשילוב הבין-תחומי.