יסודות התסריט והכתיבה הדרמטית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות התסריט והכתיבה הדרמטית

קוד
7900102
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

מבנה לציר זמן נראטיבי; בריאת פרוטגוניסט והטלתו לתוך שרשרת דרמטית; פתוח עלילה מאירוע מחולל ועד לנקודת סוף בעלת תוקף.