רישום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רישום

קוד
79004100
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעסוק בפרשנויות רישומיות מגוונות לחלל וסביבה תוך שימוש במדיומים שונים כגון פחם, צבעי פסטל שמן (שחור לבן), דיו ועוד. נתמקד במפגש בין הגראפי לאורגאני בנוף ועל הנייר, בפרשנות הגלומה ביחס שבין החומר הציורי לאובייקט המצויר וביצירת אטמוספרות ציוריות טעונות ומעניינות.