צילום וידאו ותאורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום וידאו ותאורה

קוד
7900101
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

בבסיסו של הצילום הקולנועי נמצאת השליטה באור. קורס מעשי זה יתבסס על תרגול והדגמה של יסודות התאורה ושל תפישות בסיסיות בצילום. הקורס יעניק לתלמיד את הכלים והידע הקשורים לתאורה ולצילום באולפן, בחללים סגורים ובצילומי חוץ.